Kliknie polaczenie

Po uzyskaniu dostępu do konsoli wybierania numerów wystarczy wprowadzić numer, z którym chcesz nawiązać połączenie. Udostępnij kontakty, lokalizację oraz inne dodatki.

Kliknie polaczenie

Udostępnianie połączenia Kliknie polaczenie Internetem ze swojego Maca innym użytkownikom w sieci Możesz udostępniać połączenie z Internetem ze swojego Maca innym komputerom w sieci lokalnej. Na przykład, jeśli Twój Mac jest połączony z Internetem przez Ethernet, możesz udostępniać to połączenie innym komputerom przez Wi-Fi.

Widok siatki 3x3 dostępny tylko w Skype dla Windows, Mac i Linux.

Otwórz preferencje udostępniania Kliknij w menu podręczne Udostępniaj swoje połączenie, a następnie wybierz połączenie z Internetem, które chcesz udostępniać. Na przykład, jeśli komputer połączony Kliknie polaczenie z Internetem przez Ethernet, wybierz Ethernet.

Nazwa sieci: Wpisz nazwę udostępnianego połączenia.

Kliknie polaczenie

Kanał: Kliknij w menu podręczne Kanał, a następnie wybierz inny kanał, jeśli nie chcesz używać domyślnego kanału. Zabezpieczenia: Jeśli dostępne jest menu podręczne Zabezpieczenia, kliknij w nie i wybierz jedną z opcji.

Kliknie polaczenie

Hasło: Wprowadź hasło. Jeśli chcesz zobaczyć aktualnie wpisane hasło, zaznacz pole wyboru Pokaż hasło, znajdujące się poniżej hasła.

Aby wykonać grupowe połączenie, zapoznaj się z czynnościami opisanymi w artykule Korzystanie z funkcji FaceTime w grupie na komputerze Mac.

Zaznacz pole wyboru Udostępnianie Internetu, znajdujące się na liście usług po lewej stronie. Jeśli masz pewność, że chcesz włączyć udostępnianie Internetu, kliknij w Uruchom.

Kliknie polaczenie

W przeciwnej sytuacji kliknij w Anuluj. Ethernetwarto zwrócić uwagę na możliwe efekty uboczne.

Następnie kliknij pozycję Połącz. Ważne: Jeśli aplikacja Teams nie ma połączenia z Internetem, nie można nawiązać połączenia alarmowego z numerem Uwaga: Jeśli nie widać opcji wybierania numeru, być może Twoja organizacja nie wykupiła pakietu telefonicznego.

W niektórych sytuacjach udostępnianie połączenia z Internetem może zakłócać działanie sieci. Jeśli np.

Jak Stworzyć Platformę do Kursów Online WordPress Tutor LMS Poradnik

Dostawca Internetu może w takiej sytuacji odłączyć Twój komputer od sieci, aby usunąć źródło zakłóceń.