Stawki stawow stawow

Dolina Pięciu Stawów Polskich to bardzo ważny węzeł szlaków turystycznych, które umożliwiają połączenie z sąsiednimi dolinami. Zimą droga do polany Włosienica jest również bezpieczna, natomiast odcinek w okolicy Żlebu Żandarmerii, jest okresowo zamykany w czasie zagrożenia lawinowego i szlak do Morskiego Oka i schroniska prowadzi bardziej po lewej stronie dogi.

Gdy stawką jest staw

Zmarzły Staw Gąsienicowy 0,28 ha Dane metryczne stawu Mokra Jama nie są podawane w turystycznej literaturze, pomijany jest też w wykazach stawów, jednak jest dobrze znany turystom — znajduje się przy szlaku turystycznym i w porównaniu z kilkoma innymi opisywanymi jest znaczny. Oprócz tych wymienionych stawów w Dolinie Gąsienicowej są jeszcze okresowe, nieduże oczka wodne.

Stawki stawow stawow

On też jest największy pod względem powierzchni. Najmniejsze są Jedyniak i Dwoiśniak.

Stawki stawow stawow

Wyschnął już Samotniak i jeden z Dwoiśniaków, zanika jeden z Troiśniaków. Wszystkie nazwy stawów Stawki stawow stawow ludowego pochodzenia z wyjątkiem nazwy stawu Samotniak. Zbiorowe określenie Gąsienicowe Stawy pochodzi od Doliny Gąsienicowej, ta zaś nazwa od Gąsieniców — nazwiska pierwszych jej właścicieli. W ludowym nazewnictwie używano nazwy Stawy [1].

Ogłoszenia Wielkopolskie - OLX.pl - stawek staw

Stawy są pochodzenia polodowcowego, w większości znajdują się w cyrkach lodowcowych. Niektóre, jak np. Dwoisty Staw, wypełniają zagłębienia pomiędzy zwałami głazów i piargów. Kotlinowy Stawek powstał w zagłębieniu po martwym lodzie.

Stan wody w stawach jest na ogół wyrównany. Najwyższe stany przypadają w okresie wiosennych roztopów, najmniejsze w jesieni i w zimie.

Ogłoszenia - OLX.pl - stawek ,staw

Poziom wody w stawach podnosi się też po dużych opadach deszczu przeważnie z jednodniowym opóźnieniem. W stawach nie występowały ryby. Wiele z nich zostało jednak w latach 50 i 60 XX wieku sztucznie zarybionych poprzez wpuszczenie do nich pstrągów.

Stawki stawow stawow

Było to nieprzemyślane działanie, o skutkach szkodliwych dla fauny tych stawów. W zimnych oligotroficznych jeziorach tatrzańskich fauna drobnych zwierząt mogących stanowić pokarm dla ryb jest bardzo uboga.

Poszczególne stawy mają odmienną budowę i ruchomość.

Pstrągi w niektórych stawach wyginęły zupełnie, w innych nieliczne wegetują, wyjadając drobne bezkręgowce. Największą szkodę spowodowało zarybienie Dwoistego Stawu.

Tatrzańskie Stawy – strona polska

Występował w nim będący polodowcowym reliktem skorupiak skrzelopływka bagienna ; było to jedyne Stawki stawow stawow tego gatunku w całej Polsce. Najprawdopodobniej właśnie zarybienie było przyczyną jego wyginięcia; w niewielkim stawku pstrągi wyniszczyły go zupełnie, nim w zimie wyginęły — zarybiający nie wzięli pod uwagę, że w zimie staw ten traci wodę pod lodem.

TPN nie wyklucza w przyszłości restytucji skrzelopływki przy pomocy osobników z Wyżniego Małego Furkotnego Stawku [3].