Bol stawow po przeladunku,

Przy lekkim skręceniu mogą być duże dolegliwości bólowe, ale nie ma uszkodzeń mechanicznych tkanek. Przyczyną tą mógł być zarówno uraz również w odległym czasie na przykład kilka lat, jak również może to być schorzenie samoistne. Wypisano powoda o godzinie Ponadto Sąd uwzględnił w stanie faktycznym opinię biegłego sądowego z zakresu ortopedii W.

Ты, конечно, ошибся, - проговорила. - С чего они вдруг решили, что мы собираемся оставить.

Przeciwdziałanie tym zaburzeniom pomaga poprawić jakość życia pracowników, ale i ma duże znaczenie ekonomiczne. Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego związane z pracą dotyczą pleców, szyi, ramion i kończyn górnych, ale mogą również dotyczyć kończyn dolnych.

Obejmują one wszelkie uszkodzenia lub zaburzenia stawów lub innych tkanek. Spektrum problemów zdrowotnych jest szerokie: od lekkiego bólu po poważniejsze schorzenia, które wymagają zwolnienia z pracy lub leczenia.

Ceneo - porównanie cen, sklepy, perfumy, agd, rtv, komputery

W przypadku schorzeń przewlekłych mogą one nawet prowadzić do niepełnosprawności i konieczności rezygnacji z pracy. Przyczyny zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego Większość zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego rozwija się na przestrzeni czasu.

Zazwyczaj nie występuje jedna przyczyna zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego; w grę wchodzą często różne czynniki ryzyka oddziałujące razem, w tym czynniki fizyczne i biomechaniczne, organizacyjne i psychospołeczne oraz indywidualne.

Bol stawow po przeladunku Chondroitin i glukozamina sportswiki

Fizyczne i biomechaniczne czynniki ryzyka mogą obejmować: przenoszenie ciężkich przedmiotówzwłaszcza ze zgiętym i skręconym tułowiem, powtarzające się lub energiczne ruchy, niewygodna i nieruchoma pozycja, wibracje, słabe oświetlenie lub niska temperatura środowiska pracy, szybkie tempo pracy, długotrwałe siedzenie lub stanie w tej samej pozycji.

Organizacyjne i psychospołeczne czynniki ryzyka mogą obejmować: wysokie wymagania związane z pracą lub mała autonomia, brak przerw lub możliwości zmiany pozycji Bol stawow po przeladunku, pracę z dużą prędkością, także jako konsekwencja wprowadzenia nowych technologii, długie godziny pracy i praca zmianowa, znęcanie się, nękanie i dyskryminacja w miejscu pracy, niski poziom zadowolenia z pracy.

Zasadniczo wszystkie czynniki psychospołeczne i organizacyjne zwłaszcza gdy są połączone z zagrożeniami fizycznymi mogą prowadzić do stresu, zmęczenia, lęków i innych reakcji, które z kolei zwiększają ryzyko wystąpienia zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego.

Indywidualne czynniki ryzyka mogą obejmować: przebyte choroby, styl życia i nawyki np. Ocena ryzyka Nie istnieje jedno rozwiązanie, a w nietypowych lub poważnych przypadkach czasami może zachodzić potrzeba zasięgnięcia porady ekspertów. Często jednak rozwiązanie jest proste i tanie: np. Aby przeciwdziałać zaburzeniom układu mięśniowo-szkieletowego, pracodawcy powinni stosować kombinację dwóch elementów: Ocena ryzyka: przyjmując całościowe podejście, należy dokonać oceny pełnego spektrum przyczyn i im przeciwdziałać patrz powyżej.

Lubelskie: Wykolejenie pociągu na stacji Stawy [zdjęcia] [aktualizacja]

Ważne jest również uwzględnienie pracowników, którzy mogą być w większym stopniu narażeni na zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego. Priorytetem jest wyeliminowanie zagrożeń, ale także dostosowanie pracy do pracowników. Udział pracowników: należy zaangażować pracowników i ich przedstawicieli w dyskusje na temat ewentualnych problemów i rozwiązań. Dowiedz się więcej na temat zapobiegania zaburzeniom układu mięśniowo-szkieletowego związanym z pracą.

Plan działań zapobiegawczych Po ukończeniu oceny ryzyka należy opracować listę środków uszeregowanych według ważności, a pracownicy i ich przedstawiciele powinni być zaangażowani w ich wdrażanie. Brak takiej dokumentacji wskazującej na taką historię u powoda jest przesłanką, że ten przerost błony maziowej nie miał pochodzenia urazowego, czyli nie był związany z tym urazem.

O tym, czy można po danym urazie chodzić, czy jeździć samochodem, bardziej zależy od tego, czy uraz był ciężki, czy lekki. W przypadku powoda następstwa opisane w karcie SOR są lekkie, co nie kłóci się z przyjęciem, ze powód mógł iść i jeździć samochodem.

Musi pojawić się obrzęk tej struktury, aby można było mówić o uszkodzeniu stawu przy skręceniu. Wysięk może być przy skręceniu, ale nie musi być. Obrzęku u powoda nie stwierdzono. Przy urazowym skręceniu stawu pojawia się płyn krwisty w stawie i tego tutaj nie stwierdzono i to jest decydującym argumentem w połączeniu z artroskopią wskazującą na brak uszkodzeń łąkotek, co do tego, iż urazowego skręcenia stawu nie było. Było to błędne Bol stawow po przeladunku, które Bol stawow po przeladunku nie potwierdziło w USG co do łąkotek o czym świadczy fakt, że w artroskopii żadnych uszkodzeń łąkotek nie wykazano.

Jeśli chodzi o opis stanu wiązadła w badaniu USG to jest to kwestia tylko widocznego cienia, nie koniecznie się to przekłada na uszkodzenie mechaniczne, które powoduje niewydolność struktury, a w powiązaniu z badaniem SOR, gdzie nie stwierdzono niestabilności można powiedzieć, że tego uszkodzenia nie było.

 • Все дружно решили, что пришельцы задержатся на острове до завтра или послезавтра.
 • Вроде бы две двери, что напротив подземки, - сказала Эпонина, указывая направо.

Ten cień to mógł być element zmian zwyrodnieniowych. Na zdjęciu RTG wysięku nie stwierdzono. Płyn w stawie, czyli krwiak po urazie pojawia się od razu, może być sytuacja, że pojawi się z opóźnieniem, gdy kolano było obłożenie lodem.

W okolicznościach tej sprawy jeśli miałoby dojść do krwiaka to musiałby być, zwłaszcza jeżeli Bol stawow po przeladunku chodził i nie okładał lodem.

Wszystkie schorzenia, które rozpoznano u powoda, są niecharakterystyczne, nie przesądzają o tym, czy pochodzą z urazu czy zmian zwyrodnieniowych. Mógł być uraz inny wcześniejszy, mogły też być zmiany zwyrodnieniowe, na które wskazują wpisy dokumentacji lekarskiej o wcześniejszych wizytach lekarskich w związku z bólami kolana Przerost błony maziowej z fałdem to jest rozpoznanie schorzenia, które nie ma swoistej przyczyny, ono może postać jako choroba samoistna i może być pourazowa.

Istotne jest to, że nie ma informacji wskazującej na to, że po wypadku doszło do zwiększonej ilości wizyt z powodu płynu w stawie, a wtedy można byłoby się doszukiwać przyczyny urazowej. Taki przewlekły przerost maziówki występuje przy długotrwałych schorzeniach, gdy jest przerośnięta, i charakteryzuje się brakiem wysięków stawie.

Stawy - co robić, aby nie bolały? Dla starszych i młodszych *ból stawów*

Ból w sytuacji skręcenia powoduje, że się oszczędza kończynę, ogranicza jej ruchy. Jest to widoczne dla postronnej osoby, bo to jest chód nienaprzemienny.

Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego

Mogły się w artroskopii pojawić skutki zdarzenia z września r. Piłkarzom zdarzają się uszkodzenia łąkotek, więzadeł.

 1. Korzystanie z chondroitow i glukozaminy
 2. Leczenie naruszenia nerwu zlacza lokcia
 3. Zoo VIP Cream Balsam dla stawow do kupienia
 4. Leczenie stawow z atrofy
 5. Zapalenie wspolnej przyczyny piety
 6. Bol w zapaleniu stawow

Choroba zwyrodnieniowa jest chorobą samoistną i to oznacza, że nie można oznaczyć przyczyny np. Sąd oparł się także na nadesłanej przez odpowiednie jednostki na żądanie sądu dokumentacji lekarskiej, która w ocenie sądu jest wiarygodna, rzetelna obiektywna i brak podstaw by odmówić jej wiary.

Opinię dr J. Zeznania świadków E. Natomiast nie miało dużego znaczenia dla ustalenia okoliczności samego zdarzenia, w szczególności, czy wystąpiło, czy też nie, bowiem świadkowie ci o zdarzeniu dowiedzieli się później i wykonywali swoje czynności kilka-kilkanaście dni po zaistnieniu rzekomego zdarzenia. To samo dotyczy zeznań świadka W. Sąd dał wiary zeznaniom świadkaK. Podkreślenia wymaga, iż świadek nie widział powoda pod koniec dnia, kiedy rzekomo miał się wydarzyć wypadek.

Sąd nie dał wiary zeznaniom świadka R. W ocenie sądu w sytuacji, kiedy świadkowie nie byli później przez 1,5 roku, a nawet prawie 2 lata przesłuchiwani w sprawie tego rzekomego wypadku to raczej taka okoliczność nie mogła się utrwalić w pamięci świadków bowiem byłaby dla niego zbyt błaha, nie. Tymczasem w pamięci zapisują się te wydarzenia, które są istotne dla danej osoby, albo które wywołują silne emocje, lub robią duże wrażenie. Podkreślenia wymaga, iż w postępowaniu przez zespołem powypadkowym powód nie mówił nic na temat tych świadków, wtedy ich nie zgłaszał.

Ponadto warto zwrócić uwagę, iż R. Podkreślić należy, że również A. W ocenie sądu znamienne jest, że kolejny świadek zawnioskowany przez powoda S. Zbieżność ta w ocenie sądu nie jest przypadkowa i w ocenie sądu świadczy o ustalaniu wersji zeznań. W wątpliwość zeznania tych świadków poddaje też fakt, iż D. Tymczasem nie można świadkowi B. Gdyby zatem coś zauważył Bol stawow po przeladunku dnia, w ocenie sądu nie ukrywałby tego.

Podkreślenia też wymaga, iż świadek Z. Nadto nie koresponduje to z nieznacznymi objawami wskazanymi w karcie SOR, które nie wskazują na znaczne następstwa zdrowotne utrudniające poruszanie. Sąd nie dał również wiary świadkowi M. Sąd nie dał też wiary zeznaniom świadka, jakoby kolano powoda było napuchnięte bowiem przeczy temu również zapis z karty z przyjęcia na szpitalnym oddziale ratunkowym, gdzie stwierdzono, że zarys stawu jest zachowany co wskazuje na to, że obrzęku żadnego nie było.

Podkreślenia w ocenie sądu wymaga fakt, że powód miał kule w domu. Sąd nie dał Bol stawow po przeladunku, że były to kule pożyczone od kolegi bowiem zupełnie inaczej zeznaje tutaj pani M. Posiadanie kul natomiast nie dziwi, jeśli się uwzględni dokumentację lekarską powoda wskazującą na leczenie dolegliwości kolana w i r.

Podkreślenia wymaga, Leczenie stawow przez steroid świadek W. Tymczasem z dokumentacji lekarskiej zgromadzonej przez sąd wynika, iż co najmniej dwukrotnie powód zgłaszał się do lekarza rodzinnego po skierowanie do lekarza specjalisty i powoływał się na dolegliwości wynikające ze stawów kolanowych właśnie, co więcej w tym kierunku była prowadzona diagnostyka USG z 17 października r.

Spółka z o. Uzasadnienie faktyczne Powód M.

W ocenie sądu biorąc pod uwagę, że powód mieszkał z rodzicami i że matka, jak wynika z jej zeznań, bardzo była zainteresowana jego stanem zdrowia, jego dolegliwościami, nie jest wiarygodne, żeby matka nie wiedziała nic na temat leczenia powoda dotyczącego stawów kolanowych, tym bardziej że powód zeznał na ostatniej rozprawie, iż nawet wcześniej przed wypadkiem miał robione badanie USG, tylko jak twierdzi nic w tym badaniu nie wyszło, ale fakt prowadzenia diagnostyki jeszcze przed wypadkiem w ocenie sądu dowodzi, że sprawa była poważna, że było kilka wizyt i nie sposób, żeby świadek matka powoda nie widziała o tych wizytach, o tych badaniach, skoro wiedziała o urazach, które uważała za banalne.

Sąd dał wiarę zeznaniom świadka D. W ocenie sądu są to zeznania bezstronne i obiektywne, przypomnieć należy, iż to świadek doprowadził do tego, by powód zgłosił zdarzenie jako wypadek, pomagał mu sporządzić oświadczenie, nie można więc twierdzić, iżby był jakoś negatywnie nastawiony do powoda. Sąd nie dał wiary zeznaniom powoda co do tego, jakoby uległ wypadkowi przy pracy.

Powód nie przedstawił żadnego naocznego świadka zdarzenia. Na wiarygodność jego zaś zeznań negatywnie rzutuje to, iż powód Bol stawow po przeladunku był szczery i podał nieprawdę słuchany informacyjnie, kiedy to sąd go zapytał, czy wcześniej się leczył w związku tym kolanem, co do którego zgłosił wypadek.

Powód k. Pytany dalej powiedział, iż jeśli chodzi o sprawy ortopedyczne, to miał tylko pęknięty palec u ręki, ale to się skończyło w szpitalu i nie chodził do żadnej poradni ortopedycznej. Powód zatem zaprzeczył, aby przed wypadkiem kiedykolwiek coś się działo z kolanem, tymczasem, gdy sąd zwrócił się o nadesłanie dokumentacji lekarskiej okazało się, że jednak powód skarżył się na ból kolana już 13 września r.

Powyższe mijanie się z prawdą przez powoda w kwestii historii jego dolegliwości związanych z kolanem nie pozwala na danie mu wiary co do okoliczności wypadku. Podkreślenia bowiem wymaga, iż powód nie przedstawił żadnego świadka wypadku, zatem w zakresie jego przebiegu pozostają tylko jego zeznania.

Tymczasem nie sposób dać wiary, iż w tym akurat momencie powód mówi prawdę, skoro zeznawał nieprawdziwie w zakresie stanu swojego zdrowia. Sąd dał wiarę powodowi jedynie w zakresie tego, w jakiej kolejności i kogo o wypadku zawiadomił, bowiem tu zeznania te znajdują potwierdzenie w zeznaniach m. Nie można dać wiary powodowi co do wyjaśnień na temat tego, dlaczego nie powiedział sądowi o wcześniejszych wizytach lekarskich. Trudno uwierzyć, że powód zapomniał nagle o wizycie z maja r. W ocenie sądu jest całkowicie niewiarygodne, aby powód nie skojarzył faktów i nie pamiętał, że raptem 2 miesiące wcześniej z powodu tego kolana był u lekarza.

Nie można też uznać za wiarygodne twierdzenia, że nie powiedział nic o wizytach lekarskich, dlatego że nie był pewien, o które kolano chodziło i dlatego nie chciał sądu wprowadzać w błąd.

Wystarczyłoby przecież, gdyby powiedział, że leczył się w poradni ortopedycznej, aczkolwiek nie pamiętał obecnie, na które kolano. Podkreślenia wymaga, iż powód przyznał, że w chwili, kiedy widział go D. Fakt odbywania tak dalekich spacerów dwie godziny po wyjściu z SOR dowodzi, iż prawidłowe są spostrzeżenia biegłego, co do tego, iż jeśli już, to powód się zgłosił do szpitala z lekkimi objawami. Podkreślenia wymaga, iż powód zeznaje labilnie na temat tego, skąd miał kule.

Najpierw podaje, iż kule pożyczał od kolegi, potem, że jednak były to kule z domu, tylko mu kolega przywiózł. W ocenie sądu jest to różnica, czy kule były z domu, własne, czy pożyczone i od kogo, zatem nie można dać wiary iż powód tego nie wiedział. Posiadanie kul w domu natomiast łączy się logicznie, jeśli się uwzględni dokumentację lekarską powoda wskazującą na leczenie dolegliwości kolana w i r.

Nie można też dać wiary powodowi, że nie pamięta, dlaczego udał się do lekarza rodzinnego po skierowanie do ortopedy. Procedury zapisywania się do specjalistów uzyskiwania skierowań są uciążliwe, męczące, trzeba najpierw udać się do lekarza rodzinnego a najpierw zarejestrowaćpotem ze skierowaniem zarejestrować się w innej przychodni, udać się na kolejną wizytę, odstać w poczekalni itp.

Zatem doświadczenie życiowe uczy, że na taki krok decydują się osoby, którym naprawdę coś dolega, które są zdeterminowane, żeby uzyskać poradę od lekarza specjalisty, a nie tak sobie, dla kaprysu. W takich okolicznościach trudno sobie wyobrazić, że powód nie może sobie całkowicie przypomnieć, o co chodziło i co mu dolegało, dlaczego zdecydował Bol stawow po przeladunku na wizyty lekarskie. Należy też zwrócić uwagę, że powód mówił słuchany za drugim razem, że pamięta, że nawet miał wcześniej robione badanie USG, które jednak nic nie wykazało.

Należy jednak przypomnieć, że słuchany na pierwszej rozprawie w wyjaśnieniach informacyjnych podał, iż nie miał wykonywanych żadnych zabiegów na kolana, nie leczył się u lekarza, nie mówił nic wtedy o wykonywanych badaniach w związku Bol w prawym polaczeniu ramienia powyższym Bol stawow po przeladunku jego zeznania w tym zakresie należy uznać za niewiarygodne, bowiem celowo powód ukrywał fakt wcześniejszych wizyt lekarskich, wcześniejszej diagnostyki dotyczącej stawów kolanowych.

Sąd pominął przy ustalaniu stanu faktycznego w zeznania przedstawiciela pozwanego W. Ponadto Sąd uwzględnił w stanie faktycznym opinię biegłego sądowego z zakresu ortopedii W. W ocenie sądu opinia ta została wykonana w sposób rzetelny i obiektywny, jest wyczerpująca i należycie uzasadniona.

Bol stawow po przeladunku Przyczyny silnego bolu stawow

Biegły wykonał ją w oparciu o analizę dokumentacji lekarskiej-tj kart leczenia z poszczególnych poradni kart informacyjnych leczenia szpitalnego, oraz wyników specjalistycznych badań. Opinia ta jest spójna, logiczna, szczegółowa, przekonująca i Bol stawow po przeladunku zawiera sprzeczności. Dlatego Sąd podzielił wnioski z niej płynące i uwzględnił je ustalając stan faktyczny. Sąd oddalił wniosek strony powodowej o dopuszczenie dowodu z opinii innego biegłego.

W tym miejscu należy zauważyć, iż z uwagi na zarzuty do opinii obu stron, sąd wezwał biegłego na rozprawę celem wyjaśnienia opinii i ustosunkowania się do zarzutów. Opinia ustna biegłego była bardzo obszerna, szczegółowa, logiczna i przekonująca. Biegły odniósł się do wszystkich zarzutów i wątpliwości stron, a jego wyjaśnienia są logiczne i przekonujące.

Podkreślenia wymaga, iż przeprowadzenie dowodu z opinii biegłych nie ma na celu doprowadzenia do przyjęcia tez jednej ze stron, lecz do ustalenia stanu faktycznego zgodnego z prawdą. Postępowanie dowodowe w tym zakresie nie polega zatem na ponawianiu dowodów, tak długo, aż strona uzyska korzystną dla siebie treść opinii, ale dopóty, dopóki nie zostaną ustalone w sposób stanowczy istotne okoliczności sprawy por.

Samo niezadowolenie strony z treści opinii biegłych nie stanowi uzasadnionej podstawy do tego, szczególnie wobec faktu, iż opinia biegłych powołanych w sprawie jest logiczna, należycie uzasadniona i spójna por.

Dlatego w ocenie sądu w świetle obszernej, logicznej i przekonującej opinii ustnej biegłego połączonej z opinią pisemną, brak było podstaw do przeprowadzania opinii przez innego biegłego. Strona powodowa nie przedstawiła tu żadnych okoliczności, które pozostałyby niewyjaśnione przez biegłego. Zdaniem Sądu powództwo nie zasługuje na uwzględnienie. Podnieść należy, iż żądanie powoda dotyczyło ustalenia, iż zdarzenie jakie rzekomo miało miejsce w dniu Boli stawu lewego lokcia lipca r.

W pierwszej kolejności podnieść należy, iż powództwo o ustalenie, iż konkretne zdarzenie było wypadkiem przy pracy w rozumieniu art. Nrpoz.

 • Видишь .
 • VI P /14 - Wyrok Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku
 • О Боже.
 • Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego - Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy - EU-OSHA

Powództwo o sprostowanie również oparte jest o art. Za dopuszczalnością takiego żądania wypowiadał się też Sąd Najwyższy w wyroku z 21 czerwca r. A zatem należy uznać, że pracownik może skutecznie żądać przed sądem pracy, aby jego pracodawca sprostował niekorzystne dla niego zapisy protokołu powypadkowego. Przy czym pracownik nie musi wykazywać każdorazowo i indywidualnie szczególnego interesu prawnego wynikającego z Bol stawow po przeladunku. Przechodząc do rozważań w niniejszej sprawie wskazać należy, iż zgodnie z treścią art.

Ustawa wypadkowa w art. W okolicznościach niniejszej sprawy stwierdzić należy, iż powód nie wykazał, żeby w dniu 17 lipca r. Tymczasem zgodnie z rozkładem ciężaru dowodu, w zw. W ocenie sądu powód nie sprostał temu obowiązkowi. Powód na potwierdzenie zaistnienia wypadku nie przedstawił żadnego naocznego świadka, zatem o przebiegu zdarzenia i fakcie jego wystąpienia miałyby świadczyć tylko jego zeznania. Tymczasem zeznania te, jak wyżej wskazano są niewiarygodnie, albowiem powód w toku sprawy w istotnych momentach zeznawał nieprawdziwie, choćby w zakresie swojej historii choroby, co poddaje w wątpliwość jego zeznania w całości.

Tym bardziej, iż zeznania powoda o zaistnieniu urazu nie znajdują potwierdzenia w dokumentacji lekarskiej. Powód stawił się na SOR, gdzie podał w wywiadzie, że doznał urazu w dniu przyjęcia. Stwierdzeniem tym niejako ukierunkował postępowanie lekarza, lekarze bowiem co do zasady nie poddają w wątpliwość tego Bol stawow po przeladunku mówi pacjent, ich rola nie polega na kwestionowaniu słów pacjenta.

Jak wskazał biegły i koreluje to z opinią prywatną twierdzenia powoda w zakresie zaistnienia urazu mogły niejako zasugerować rozpoznanie w kierunku urazu, tym bardziej, iż objawy, które zgłaszał czy prezentował, nie były jednoznaczne, nie przesądzały ani o urazowym, ani przewlekłym charakterze schorzenia.

Bol stawow po przeladunku Usun bol w stawach folk remedies

Tym samym stwierdzenia w dokumentacji lekarskiej o skręceniu stawu czy też następstwach naderwania struktur stawowych nie są przesądzające, opierają się bowiem w znacznym stopniu na wywiadzie od pacjenta, co jest zrozumiałe, bowiem w normalnym toku diagnostyki nie kwestionuje się prawdziwości twierdzeń pacjenta, jeśli nie są one ewidentnie sprzeczne z objawami klinicznymi.

Zadaniem lekarza diagnosty jest określenie, co pacjentowi dolega i jak to wyleczyć, a nie skąd to schorzenie się wzięło, jaką ma etiologię, szczególnie jeśli etiologia nie ma znaczenia dla metody leczenia. Dopiero biegły krytycznie analizował opis zdarzenia, zapisy dokumentacji w kierunku ustalenia etiologii stanu zdrowia powoda.

Tymczasem wywiad udzielony przez powoda lekarzom leczącym, jak wykazuje materiał dowodowy, nie był prawdziwy.

Skip to content Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego MSD są jednymi z najczęstszych dolegliwości związanych z pracą. W całej Europie dotykają one milionów pracowników i kosztują pracodawców miliardy euro. Przeciwdziałanie tym zaburzeniom pomaga poprawić jakość życia pracowników, ale i ma duże znaczenie ekonomiczne. Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego związane z pracą dotyczą pleców, szyi, ramion i kończyn górnych, ale mogą również dotyczyć kończyn dolnych.