Podtrzymuje chore od projektu, Interpelacja nr 9425

Jest to projekt skierowany do osób korzystających ze wsparcia Mieszkań Chronionych Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych w Łodzi i realizowany jest w terminie od kwietnia r do marca r Celem projektu jest prowadzenie systematycznych i zróżnicowanych działań rehabilitacyjnych oraz wsparcia środowiskowego dla osób niepełnosprawnych psychicznie, mających na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania. Zapewnione będzie również wsparcie w postaci zabezpieczenia terapeutycznego w godzinach nocnych. Poprzez realizację zadania i wydawanie publikacji dążymy do zmniejszenia poczucia ich wyobcowania i osamotnienia w sytuacji choroby, zwiększenia zainteresowania zasadami zdrowego odżywiania się, usprawnianiem funkcji poznawczych, a przez to poprawy sprawności i funkcjonowania psychospołecznego oraz samopoczucia osób dotkniętych SM.

Resort infrastruktury planuje jednak zlikwidować ten zapis.

Podtrzymuje chore od projektu

W projekcie nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów w ocenie Ministerstwa to sąd powinien za każdym razem badać, czy dana Podtrzymuje chore od projektu powinna liczyć w tym zakresie na pomoc gminy. Proszę o informację na jakim obecnie etapie prac jest projekt ustawy o ochronie praw lokatorów.

Równocześnie zwracam się z prośbą, o ile zostały zakończone konsultacje społeczne, o przedstawienie wyników oraz o zajęcie stanowiska do uwag przedstawionych w konsultacjach. Dodatkowo proszę o odpowiedź na następujące pytania: 1.

Podtrzymuje chore od projektu

Czy Ministerstwo podtrzymuję zapis w projekcie ustawy o ochronie lokatorów dotyczący braku obligatoryjnego lokalu socjalnego, kobietom w ciąży, małoletnim, niepełnosprawnym, bezrobotnym, obłożnie chorym oraz emerytom i rencistom, którzy spełniają kryteria do otrzymania świadczeń z pomocy społecznej? Proszę o uzasadnienie swojej odpowiedzi.

Szczegóły komunikatu - PFRON

Jak w ocenie Ministerstwa powinna przebiegać droga do uzyskania pomocy w postaci m. Czy Ministerstwo przychyli się do głosu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Lokatorów, którzy protestują przeciwko dopuszczalności eksmisji na bruk kobiet w ciąży, dzieci, obłożnie chorych czy bezrobotnych?

  • PFRON | Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego
  • Zapalenie stawow Iliakow Sacatsovo
  • Leczenie stawow Lomit z lekami ludowymi
  • Interpelacja nr - tekst
  • Bądź samodzielny z PCD!
  • Celem projektu jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym, chorym na SM, dostępu do rzetelnej informacji nt choroby i sposobów radzenia sobie z nią.
  • Bądź samodzielny z PCD! – Rekrutacja – Polskie Towarzystwo Dyskinezy Rzęsek
  • Projekt socjalny dla osób chorych na schizofrenię Pod Patronatem Miejskiego Ośrodka Pomocy rodzinie organizowany jest projekt socjalny prowadzony przez pracowników tutejszego Ośrodka Magdalenę Okrucińską, oraz Grażynę Jurkiewicz.

Jak Ministerstwo ma zamiar się odnieść do zarzutów Ministerstwa Sprawiedliwości, które podnosi zarzut, że zmiana może prowadzić do nieuzasadnionej odmowy udzielenia ochrony lokatorom zasługującym na wsparcie socjalne? Z wyrazami szacunku.

Podtrzymuje chore od projektu