Biale leczenie bolowe

Rak jelita grubego. Przerzuty do mózgu. Kehlet H. Prace dotyczące leczenia bólu ostrego i przewlekłego dotychczas publikowane były najczęściej w czasopiśmie "Anestezjologia i Intensywna Terapia". Poszczególne tkanki charakteryzują się różną wrażliwością na napromienianie.

Dlaczego leczenie przeciwnowotworowe jest bolesne? Monika Rucińska Katedra Onkologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Streszczenie Ból występujący u chorych na nowotwory może być spowodowany samym nowotworem, powikłaniami choroby nowotworowej, takimi jak wyniszczenie oraz diagnostyką i leczeniem onkologicznym, na które składa się leczenie miejscowe — chirurgiczne i radioterapia oraz systemowe — chemioterapia, hormonoterapia i leczenie celowane.

Migrena – objawy, leczenie i sposoby łagodzenia bólu w migrenie

Wszystkie te rodzaje terapii onkologicznej mogą powodować powstanie bólu, zarówno ostrego, jak i przewlekłego, utrzymującego się przez miesiące, a nawet lata po zakończeniu leczenia. Ból stanowiący powikłanie leczenia onkologicznego powinien być rozpoznany i leczony zgodnie z odpowiednimi wytycznymi. Nieodpowiednio leczony ból związany z terapią onkologiczną pogłębia cierpienie chorego, może stać się przyczyną zaburzeń psychicznych, depresji i odstąpienia od dalszego leczenia.

Biale leczenie bolowe Bol miesniowy i stawy drzacy

Medycyna Paliatywna w Praktyce ; 7, 3—4: 91—94 Słowa kluczowe: ból, leczenie onkologiczne Człowiek zdrowy nie zastanawia się nad swoim ciałem, nie odczuwa go w jakiś specjalny sposób, zazwyczaj Biale leczenie bolowe rozważa, jak ono funkcjonuje, z czego się składa, co mu jest potrzebne. Jak powiedział R. Sytuacja ta zmienia się diametralnie w przypadku choroby, a w szczególności bólu. Jeżeli pojawia się choroba, człowiek odczuwa ją w swoim ciele i swoim ciałem.

Ból mówi o tym, co się dzieje w ciele, jest sygnałem czegoś złego, co spotkało ciało — uszkodzenia, zaburzenia funkcjonowania ból nocyceptywny. Ten rodzaj bólu, zwany fizjologicznym, odgrywa przede wszystkim rolę informacyjną i ostrzegawczo-ochronną i pozwala zachować ciału integralność i homeostazę.

Uszkodzenie samego układu nerwowego prowadzi do powstania zaburzeń w odbieraniu, przewodzeniu i odczuwaniu bodźców niekoniecznie będących bólowymi ból neuropatyczny. Ból może pojawić się też bez fizycznego powodu jako stan emocjonalny — jedynie odnoszony do uszkodzenia tkanek ból psychogenny.

Ból nowotworowy. Dowiedz się jak skutecznie pozbyć się bólu.

Te dwa ostatnie rodzaje bólu zwane są bólem patologicznym, gdyż nie odgrywają roli ochronnej i nie prowadzą do pobudzenia układu współczulnego i wewnątrzwydzielniczego. Ból ogniskuje zainteresowanie człowieka na swoim ciele.

Ból jest doświadczeniem właściwym temu, który je doświadcza, możliwym do zakomunikowania, lecz niemożliwym do dzielenia z innymi [1].

Ból w chorobie nowotworowej jest szczególny i jako taki jest opisywany oddzielnie od innych rodzajów bólu. Biale leczenie bolowe ten zdecydowanie nie ma już funkcji informacyjnej i ostrzegawczej. Stanowi jedynie niepotrzebne cierpienie i przypomina o aktualnej lub przebytej chorobie nowotworowej. Ból występujący u chorych na nowotwory może być spowodowany samym nowotworem, powikłaniami choroby, takimi jak wyniszczenie oraz diagnostyką i leczeniem onkologicznym. Samo rozpoznanie choroby nowotworowej niesie ze sobą silne emocje.

Rak kojarzy się ze śmiercią i bólem. Chorzy wręcz czekają na wystąpienie powikłań leczenia, w tym bólu. I rzeczywiście, ze swojej natury, leczenie onkologiczne jest bolesne — wywołuje zarówno bóle receptorowe somatyczne i trzewnejak i neuropatyczne, Biale leczenie bolowe dodatkowo doznania te pogłębia występowanie bólu psychogennego.

Na leczenie onkologiczne składa się leczenie miejscowe — chirurgiczne i radioterapia oraz systemowe — chemioterapia, hormonoterapia i leczenie celowane.

Wszystkie te rodzaje terapii onkologicznej mogą powodować powstanie bólu, zarówno ostrego, jak i przewlekłego. Leczenie operacyjne w onkologii to często rozległe zabiegi, w trakcie których usuwa się nie tylko sam guz, ale cały narząd, czasami wraz z przylegającymi tkankami i narządami oraz okoliczne węzły chłonne. Doprowadza to do powstania naturalnych bólów somatycznych spowodowanych uszkodzeniem tkanek powierzchownych: skóry, tkanki podskórnej, błon śluzowych oraz tkanek głębokich: mięśni, powięzi, więzadeł, okostnej.

Operacje onkologiczne to też często amputacje piersi, kończyn. Tego typu zabiegi są przyczyną czucia i bólów fantomowych. Doznania te powstają na skutek urazu nerwu, tworzenia się nerwiaków, które wykazują spontaniczną Biale leczenie bolowe patologiczną aktywność w następstwie mechanicznej lub chemicznej stymulacji zwiększona ekspresja kanałów sodowych.

  • Medycyna bólu - Polskie Towarzystwo Badania Bólu - Historia
  • Migrena | Objawy, leczenie i sposoby łagodzenia bólu w migrenie
  • Rozwój lecznictwa przeciwbólowego w Polsce A history of pain management in Poland Początek rozwoju nauki o bólu to okres II wojny światowej a szczególnie bezpośrednio po niej.
  • Często zadawane pytania Rozumiem, że te urządzenia wykorzystują elektorterapię o niskiej częstotliwości.

Może pojawić się też ból samego kikuta. Uszkodzenia nerwów, do czego dochodzi w trakcie operacji onkologicznych, prowadzą do powstania szczególnych zespołów bólowych zależnych od rodzaju zabiegu i lokalizacji zmian: zespół po operacji szyi — uszkodzenie splotu szyjnego, zespół po mastektomii — uszkodzenie nerwu międzyżebrowo-ramiennego, zespół po torakotomii — uszkodzenie nerwów międzyżebrowych, zespół po nefrektomii — uszkodzenie nerwów skórnych [2].

Zabiegi onkologiczne kończą się często pozostawieniem dużej blizny, czemu mogą towarzyszyć zrosty tkankowe, powodujące utrzymujące się przez miesiące lub nawet lata bóle o charakterze neuropatycznym.

Aparaty do leczenia bólu

Drugim rodzajem leczenia miejscowego w onkologii jest radioterapia. Działanie promieniowania jonizującego na komórki opiera się na dwóch mechanizmach: bezpośrednim i pośrednim. W mechanizmie bezpośrednim wolny elektron powstały wskutek absorpcji fotonu lub promieniowania cząsteczkowego bezpośrednio uszkadza najbardziej wrażliwe struktury komórkowe, takie jak DNA, błona komórkowa. W mechanizmie pośrednim struktury komórki uszkadzane są przez wolne rodniki powstałe na skutek radiolizy wody.

Ból nowotworowy-Dowiedz się jak skutecznie pozbyć się bólu!

W obu przypadkach dochodzi do zmian chemicznych przerywanie wiązań, depolimeryzacja, polimeryzacja i biochemicznych zaburzenia syntezy DNA i RNA, zaburzenia enzymatyczneco z kolei powoduje zmiany biologiczne w komórce. Upośledzeniu ulega proces Biale leczenie bolowe komórek, część komórek ginie. Zjawiska te dotyczą wszystkich komórek będących w obszarze napromieniania, nie tylko komórek nowotworowych, ale i komórek zdrowych.

Ryzyko uszkodzenia zdrowych tkanek wzrasta w przypadku kojarzenia radioterapii z chemioterapią.

Biale leczenie bolowe Leczenie zapalenia stawow stawowych srodkow ludowych

Poszczególne tkanki charakteryzują się różną wrażliwością na napromienianie. Wyróżniamy powikłania radioterapii wczesne powstające w trakcie leczenia i utrzymujące się kilka miesięcy po jego zakończeniu oraz późne powstające kilka miesięcy lub nawet lat po zakończeniu leczenia.

Biale leczenie bolowe Najlepsza glukozamina Chondroitin.

Do bolesnych odczynów Biale leczenie bolowe wczesnych zaliczamy głównie reakcję skórną i błon śluzowych. Na skórze na skutek napromieniania może rozwinąć się rumień, owrzodzenie, do czego może dołączyć się infekcja potęgująca dolegliwości bólowe.

Stan zapalny błon śluzowych Biale leczenie bolowe niemal wszystkich pacjentów poddanych radykalnej wysokodawkowej radioterapii. Pierwszym objawem jest rumień, dochodzi do uszkodzenia śródbłonka naczyń, obrzęku błony śluzowej, krwawień, zakażenia bakteryjnego i grzybiczego.

Rola onkologicznego leczenia systemowego u pacjentów z zaawansowaną chorobą nowotworową

Zmiany te dotyczą błon śluzowych we wszystkich napromienianych obszarach, zależnie od lokalizacji leczonego nowotworu. Pacjenci mogą więc z tego powodu odczuwać silne bóle jamy ustnej, gardła, krtani, przełyku, jelit, odbytu, pęcherza moczowego, cewki moczowej, pochwy [6, 7]. Przeżycia pacjentów leczonych z powodu nowotworów złośliwych znacznie się wydłużają, a pacjenci żyjący dłużej mają większe ryzyko rozwoju późnych powikłań leczenia, szczególnie radioterapii.

Późne powikłania niekiedy Biale leczenie bolowe pogarszają jakość życia zarówno chorych, jak i osób żyjących bez czynnej choroby nowotworowej.

Późnym powikłaniem radioterapii jest włóknienie tkanek, co często pociąga za sobą występowanie przewlekłego bólu. Ze strony kości dochodzi do martwicy i złamań patologicznych. Szczególnie podanie wysokiej dawki jednorazowej, tak jak dzieje się to w przypadku radioterapii stereotaktycznej guzów pierwotnych i przerzutowych płuca, może spowodować Biale leczenie bolowe uszkodzenia kości — w tym przypadku żeber.

Jednym z późnych bolesnych powikłań radioterapii jest neuropatia obwodowa spowodowana radioterapią. Ryzyko wystąpienia powikłań po radioterapii w obrębie nerwów rośnie z czasem. Przyczyną neuropatii obwodowej może być bezpośrednie uszkodzenie włókien nerwowych; uszkodzenie drobnych naczyń krwionośnych, co powoduje niedotlenienie nerwów; ucisk na nerwy spowodowany powstałym na skutek radioterapii zwłóknieniem tkanki łącznej w bezpośrednim sąsiedztwie nerwów i splotów nerwowych.

Uszkodzona Oddzialy jodly leczenie stawow napromienianie tkanka łączna uzupełniana jest włóknikiem. Taka zwłókniała tkanka jest mniej elastyczna, bardziej spoista i sama uciska na nerwy, które powinna chronić od nacisku.

Najczęściej występuje uszkodzenie splotu ramiennego, Biale leczenie bolowe czego może dochodzić w sytuacjach, gdy napromienia się węzły chłonne nadobojczykowe i pachowe.

Najczęściej powikłanie to rozwija się u osób napromienianych z powodu raka piersi, raków regionu głowy i szyi, raków szczytu płuca i chłoniaków. Najczęściej występującymi objawami uszkodzenia splotu ramiennego są parestezje, uczucie drętwienia i mrowienia w kończynie górnej szczególnie dotyczące kciuka i palca wskazującegozaburzenia czucia, osłabienie siły mięśniowej. Ból nie jest dominującym objawem, występuje u około połowy chorych z popromiennym uszkodzeniem splotu ramiennego.

U niektórych chorych występuje tzw. Patomechanizm tego bólu nie Choroby stawow podczas cukrzycy do końca wyjaśniony, może być spowodowany różnorodnymi popromiennymi powikłaniami, takimi jak przewlekłe popromienne zapalenie jelit, odbytnicy, pęcherza moczowego i cewki moczowej, uszkodzenie korzeni nerwowych Biale leczenie bolowe poziomie kręgosłupa lędźwiowego, włóknienie splotu lędźwiowo-krzyżowego, mielopatia, popromienne uszkodzenie tkanek okolicy krocza, osteoradionekroza.

Ból ten jest bardzo uciążliwy i znacząco wpływa na jakość życia [10]. Podobnie jak radioterapia, chemioterapia może powodować uszkodzenia błon śluzowych ze wszystkimi tego konsekwencjami, Biale leczenie bolowe z silnym bólem.

Po chemioterapii mogą występować bolesne mialgie i artralgie. Jednak najbardziej uciążliwymi dla pacjentów są neuropatie spowodowane uszkodzeniem nerwów obwodowych [11]. Pierwszymi objawami neuropatii po leczeniu cytostatykami są drętwienia dystalnych części kończyn, do czego dołącza się uczucie łaskotania, swędzenia, mrowienia, palenia kończyn, ostatecznie wrażenie osłabienia kończyn.

Dochodzi do zaburzeń odczuwania dotyku, Biale leczenie bolowe i zimna. Mogą pojawić się poważne zaburzenia motoryczne utrudniające codzienne funkcjonowanie. Dolegliwościom tym często towarzyszą objawy bólu neuropatycznego pieczenie, palenie, strzelanie, uczucie rażenia prądem. Neuropatie obwodowe są wywoływane przez różne cytostatyki, np. Mechanizm powstawania tego powikłania jest złożony i nie do końca poznany [11, 12].

Pochodne platyny cisplatyna, oksaliplatyna, karboplatyna wiążą się z DNA komórek zwoju rdzeniowego i prowadzą do ich apoptozy; wiążą się też z mitochondrialnym DNA neuronów, co prawdopodobnie doprowadza do ich obumierania.

Środki działające hamująco na tworzenie mikrotubul wrzeciona podziałowego alkaloidy barwinka: winkrystyna, winblastyna, winorelbina wpływają również na zależny od mikrotubuli transport aksonalny — dochodzi do zaburzeń funkcjonalnych i strukturalnych aksonu, aż do jego śmierci. Także nadmierna stabilizacja mikrotubul wrzeciona mitotycznego w przypadku stosowania taksanów docetaksel, paklitaksel powoduje zaburzenia w aksonie i w Biale leczenie bolowe uszkodzenie obwodowych części.

Zaburzenia te dotyczą szczególnie cienkich bezmielinowych włókien nerwowych. Aksony o większej długości wykazują większą wrażliwość — jest to zgodne z typowym przebiegiem neuropatii, która rozpoczyna się od dystalnych części kończyn dolnych.

W przypadku stosowania niektórych cytostatyków pojawiają się bóle mięśniowe leki alkilujące, antymetabolity. Hormonoterapia stosowana w leczeniu nowotworów piersi i raka gruczołu krokowego może być źródłem bólu wywołanego osteoporozą. Ból o charakterze neuropatycznym może być powodowany tzw. Ból stanowiący powikłanie leczenia onkologicznego powinien być Calkowita nazwa chorob stawow Biale leczenie bolowe, tak jak każdy ból w chorobie nowotworowej.

Zasady postępowania nie różnią się od ogólnych wytycznych leczenia bólu zarówno ostrego, jak i przewlekłego. Piśmiennictwo 1.

Odpowiedź na poprzednie leczenie hormonalne Remisja Brak remisji Do najbardziej aktywnych cytostatyków w raku piersi należą antracykliny doksorubicyna, epirubicyna, mitoksantron i nowe postacie doksorubicyny liposomalnej o mniejszej kardiotoksycznościtaksany paklitaksel, docetaksel, nab-paklitakselmitomycyna C, cyklofosfamid, metotreksat, 5-fluorouracyl, kapecytabina, alkaloidy barwinka winkrystyna, winblastyna, winorelbinacisplatyna szczególnie polecana u pacjentek z mutacją genu BRCA-1 i w tzw. Najczęściej są stosowane schematy wielolekowe, przy czym programy leczenia raka piersi można podzielić na dwie grupy: zawierające antracykliny i pozbawione tej grupy leków.

Muller A. Sposób wyrażania bólu. W: Saint-Maurice C. Diagnostyka, leczenie i prewencja.

Gebethner i S-ka, Warszawa ; 33— Jarosz J. Leczenie bólów nowotworowych. Czelej, Lublin ; Akkaya T, Ozkan D. Chronic post-surgical pain. Agri ; 1—9. Kehlet H.